Baudet wil van PE-examens af.

Forum voor Democratie wil de PE-examens afschaffen. Sowieso wil FvD de ‘overregulering in de financiële dienstverlening’ aanpakken.

Uitgebreide beleidsplannen en verkiezingsprogramma’s zijn er nog niet, maar één ding is duidelijk: wat Baudet betreft, kunnen er niet snel genoeg nieuwe Tweedekamerverkiezingen komen. FvD zou daarbij ook in de Tweede Kamer wel eens de grootste partij kunnen worden. En dus wordt er hard gewerkt aan een nieuw partijprogramma. Henk Otten, die de senaatsfractie van Fvd in de Eerste Kamer gaat aanvoeren, speelt daarbij een belangrijke rol, zeker waar het gaat om onderwerpen op sociaaleconomisch en financieel gebied. Deze voormalige bankier (Rabo, Lehman Brothers) heeft al eerder zijn ongenoegen uitgesproken over wat hij ziet als ‘doorgeslagen regelgeving die de concurrentie in de financiële dienstverlening nationaal en internationaal op achterstand zet’.

Daarom wil Forum onder andere de PE-examens afschaffen. ‘Het is belachelijk dat hardwerkende ondernemers met een MKB-bedrijf elke 2 of 3 jaar opnieuw examen moeten afleggen voor het vak dat zij dagelijks beoefenen. Dat geldt ook voor de vele adviseurs bij banken en verzekeraars. Geen enkel ander land in de wereld kent een dergelijke rigide regeling’. Forum wijst er op dat ons omringende landen niet alleen geen PE-examens kennen, maar ook veel minder hoge eisen aan nieuwe toetreders stellen. ‘Wij zien in Nederland dat jonge, ambitieuze mensen niet meer kiezen voor een carrière in de financiële dienstverlening. Dat komt voor een belangrijk deel door die verplichte periodieke examens’.

Of de plannen van Forum op termijn enige kans maken, valt op dit moment nog niet te zeggen. In de peilingen staat Forum weliswaar op bijna 30 Tweedekamerzetels, maar voorlopig heeft Forum er nog maar 2. Aannemelijk is dat zowel de regeringspartijen als de andere politieke partijen voorlopig alles in het werk zullen stellen om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Zelfs als Forum straks de grootste partij wordt, is het nog maar de vraag of het er in slaagt met andere partijen een regering te vormen. En als dat al het geval is: welke standpunten daarbij overeind blijven en welke moeten worden ingeleverd.

De mogelijkheid bestaat wel dat een aantal financieeldienstverleners nu al besluit om hun PE-examens nog maar even uit te stellen. De nieuwe PE-periode start vandaag en loopt tot 1 april 2022. Omdat uiterlijk in 2021 nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn, zou in een heel optimistisch scenario het afschaffen van de PE-examens vlak voor het einde van deze PE-periode gerealiseerd kunnen zijn.